Rysowanie obrazu w soczewce skupiającej.

1. Rysujemy odcinek równoległy do osi głównej, łączący punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię soczewki

[Rozmiar: 10095 bajtów]

2. Promień załamuje się zgodnie z prawem załamania. Dlatego też rysujemy po drugiej stronie soczewki załamanie się odcinka, tak aby przechodziło ono przez ogniskową soczewki.

[Rozmiar: 13613 bajtów]

3. Prowadzimy półprostą zaczynającą się w punkcie (a) i przechodzącą przez środek soczewki.

[Rozmiar: 17859 bajtów]

4. W miejscu przecięcia się promieni, rysujemy otrzymany obraz.

[Rozmiar: 18093 bajtów]Uwaga!

Kiedy nasz obraz znajdue się pomiędzy ogniskiem zwieciadła, a środkiem jego czaszy (f<x<S), rysowanie przebiega w następujący sposób:


1. Rysujemy promienie tak jak podczas tworzenia każdego innego obrazu w soczewce skupiającej.

[Rozmiar: 15555 bajtów]
2. Promienie nie przecinają się, dlatego dorysowywujemy ich przedłużenia.

[Rozmiar: 18126 bajtów]
3. W miejscu przecięcia się przedłużeń promieni, powstaje utworzony obraz.

[Rozmiar: 18518 bajtów]


Obrazy powstające w zwierciadłach wklęsłych

x<O

Utworzony obraz jest:

menurzeczywisty

menupomniejszony

menuodwrócony

[Rozmiar: 72091 bajtów]

x=O

Utworzony obraz jest:

menurzeczywisty

menutej samej wielkości co przedmiot

menuodwrócony

[Rozmiar: 71382 bajtów]

O<x<f

Utworzony obraz jest:

menurzeczywisty

menupowiększony

menuodwrócony

[Rozmiar: 73285 bajtów]

x=f

Obraz się nie tworzy, ponieważ promienie nigdy się nie przetną.

[Rozmiar: 53718 bajtów]

f<x

Utworzony obraz jest:

menupozorny

menupowiększony

menuprosty

[Rozmiar: 55785 bajtów]
Obrazki na tej stronie zostały wykonane w programie Gimp.
Maciek Wodzyński