Zwierciadła

Zwierciadło jest to gładki, wypolerowany przedmiot zwany też lustrem, który doskonale odbija światło.


Prawo odbicia: światło odbija się od powierzchni ciał zawsze w takim kierunku, że kąt odbicia jest równy kątowi padania β=α. Promień padający, promień odbity i prostopadła do powierzchni zwierciadła wystawiona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie.

[Rozmiar: 14478 bajtów]

Rozproszenie światła: kiedy światło pada na powierzchnię chropowatą, promienie odbijają się pod różnym kątem. Dzięki temu widzimy niektóre przedmioty z pod różnych kątów.

[Rozmiar: 36061 bajtów]
Powstawanie obrazu w zwierciadle

Widok punktu "Z" w zwierciadle:

[Rozmiar: 26167 bajtów]

Odbicie lustrzane papryki:

[Rozmiar: 41640 bajtów]


Obraz powstały w zwierciadle jest zawsze:

menuPozorny – utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych

menuSymetryczny względem płaszczyzny zwierciadła – źródło i jego obraz są tej samej wielkości, a ich odległości od zwierciadła są jednakowe.


Obrazki na tej stronie zostały wykonane w programie Gimp.
Maciek Wodzyński