Załamanie światła

Załamanie światła jest to zmiana kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego.

Kiedy światło przechodzi z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego, to załamuje się tak, że kąt załamania jest mniejszy od kąta padania (β<α). Jeżeli światło przechodzi w odwrotną stronę, to załamuje się tak, że kąt załamania jest większy od kąta padania (β>α). Im większa różnica szybkości światła w dwóch stykających się ośrodkach, tym większa jest zmiana kąta. Spowodowane jest to tym, że światło w róznych ośrodkach rozchodzi się z różnymi szybkościami.

Jeżeli kąt padania jest równy zeru, to promień światła przechodzi z jednego ośrodka do drugiego bez zmiany kierunku.

Światło przechodzi z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego (β<α).

[Rozmiar: 21768 bajtów]Światło przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego do ośrodka optycznie rzadszego (β>α).

[Rozmiar: 21754 bajtów]
Obrazki na tej stronie zostały wykonane w programie Gimp.
Maciek Wodzyński