Rysowanie obrazu w soczewce rozpraszającej.

1. Rysujemy odcinek równoległy do osi głównej, łączący punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię soczewki.

[Rozmiar: 9942 bajtów]
2. Promień załamuje się zgodnie z prawem załamania. Dlatego też rysujemy, po drugiej stronie soczewki załamanie się odcinka, tak aby jego przedłużenie przechodziło przez ognisko soczewki (jak na obrazku).

[Rozmiar: 14028 bajtów]
3. Prowadzimy półprostą zaczynającą się w punkcie (a) i przechodzącą przez środek soczewki.

[Rozmiar: 17089 bajtów]
4. W miejscu przecięcia się promienia z przedłużeniem, rysujemy otrzymany obraz.

[Rozmiar: 17271 bajtów]Obrazy powstające w soczewkach rozpraszających

Obraz utworzony w soczewce rozpraszającej jest zawsze:

menupozorny

menupomniejszony

menuprosty

[Rozmiar: 58295 bajtów]
Obrazki na tej stronie zostały wykonane w programie Gimp.
Maciek Wodzyński