Rozszczepienie światła

Po przejściu światła białego przez pryzmat obserwujemy nie tylko odchylenie światła od pierwotnego kierunku, ale również jego rozszczepienie na barwy. Po rozszczepieniu światła białego, otrzymujemy szereg barw przechodzących w sposób ciągły jedna w drugą: od czerwonej poprzez pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską aż do fioletowej. Ten zestaw barw nazywamy widmem ciągłym światła białego.


[Rozmiar: 21287 bajtów]

Światło czerwone odchyla się od pierwotnego kierunku najmniej, tzn. że jego szybkość najmniej różni się od szybkości świtła w próżni (i powietrzu), natomiast światło fioletowe odchyla się od pierwotnego kierunku najbardziej, tzn. że jego szybkość najbardziej różni się od szybkości światła w próżni (i powietrzu).


[Rozmiar: 32940 bajtów]
Promienie świetlne przechodząc przez krople deszczu, rozszczepiają się tworząc tęcze.

To, że światło białe jest mieszaniną świateł o różnych barwach, pozwala zrozumieć, dlaczego różne przedmioty mają różne barwy. Przedmiot widzimy jako biały – jeżeli odbija (rozprasza) wszystkie składniki światła białego, jako czerwony – jeżeli odbija (rozprasza) światło o barwie czerwonej (a pozostałe barwy pochłania), jako zielony – jeżeli odbija (rozprasza) światło o barwie zielonej (a pozostałe barwy pochłania) itd. Przedmioty czarne pochłaniają światło o wszystkich barwach.

Maciek Wodzyński