Rysowanie obrazu w zwierciadle wklęsłym

1. Rysujemy prostą równoległą do osi głównej, łączącą punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię zwierciadła.

[Rozmiar: 20673 bajtów]

2. Rysujemy odbicie prostej, tak aby przechodziło przez ognisko zwierciadła.

[Rozmiar: 26528 bajtów]

3. Prowadzimy prostą łączącą punkt (a) ze środkiem czaszy zwierciadła.

[Rozmiar: 22921 bajtów]

4. Rysujemy odbicie promienia, tak aby przechodziło przez punkt symetryczny do punktu (a), względem osi głównej.

[Rozmiar: 32389 bajtów]

5. W miejscu przecięcia się lini, rysujemy otrzymany obraz.

[Rozmiar: 26391 bajtów]Uwaga!

Kiedy nasz obraz znajdue się pomiędzy ogniskiem zwieciadła, a środkiem jego czaszy (f<x<S), rysowanie przebiega w następujący sposób:


1. Rysujemy promienie tak jak podczas tworzenia każdego innego obrazu w zwierciadle wklęsłym.

[Rozmiar: 21189 bajtów]

2. Promienie nie przecinają się, dlatego dorysowysujemy ich przedłużenia.

[Rozmiar: 25560 bajtów]

3. W miejscu przecięcia się przedłużeń promieni, powstaje utworzony obraz.

[Rozmiar: 25987 bajtów]Rysowanie obrazu w zwierciadle wypukłym

1. Rysujemy prostą równoległą do osi głównej, łączącą punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię zwierciadła.

[Rozmiar: 20673 bajtów]

2. Rysujemy odbicie prostej, tak aby jej przedłużenie przechodziło przez ognisko zwierciadła.

[Rozmiar: 26528 bajtów]

3. Prowadzimy prostą łączącą punkt (a) ze środkiem czaszy zwierciadła.

[Rozmiar: 22921 bajtów]

4. Rysujemy odbicie promienia, tak aby przechodziło przez punkt symetryczny do punktu (a), względem osi głównej. Ponieważ promienie nie przecinają się, dorysowywujemy przedłużenie promienia.

[Rozmiar: 32389 bajtów]

5. W miejscu przecięcia się przedłużeń promieni, rysujemy otrzymany obraz.

[Rozmiar: 26391 bajtów]
Obrazki na tej stronie zostały wykonane w programie Gimp.
Maciek Wodzyński