Programy z zakresu różnych przedmiotów

Język polski
Program „Ortografia” służy do nauki ortografii na poziomie podstawowym.
Umożliwia naukę w trybie "trening" oraz "zawody". Pierwszy tryb służy do ćwiczenia pisowni bez wystawienia oceny, zaś drugi tryb umożliwia wybór ilości wyrazów, uruchamia zegar oraz dokonuje oceny.
Program bez instalacji, pobierz rozpakuj, uruchom plik „Ortografia.exe” i  trenuj pisownię ó bądź u ;-)
Pobierz program (ortograf.zip)
Biologia
Selekcja naturalna Strona żródłowa pokazów z  biologii
Matematyka
Zadania z rozwiązaniami z egzaminów gimnazjalnych z matematyki Zobacz więcej
Program „Potęgi” pozwala doskonalić znajomość zapisu potęgowego oraz sprawdzić swoją wiedzę w  tym zakresie.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
2+2
Gry matematyczne dla dzieci to bezpłatny program wspomagający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porówynywanie liczb oraz tabliczka mnożenia. Ciekawe ćwiczenia, intuicyjna obsługa, wspaniała muzyka, atrakcyjna grafika oraz sympatyczna narracja sprawiają, że dziecko samo chętnie wraca do nauki matematyki.
Pobierz program
Sebran (po szwedzku Zebra) to sympatyczny program edukacyjny,który poprzez różnorodne, proste gry pomaga w nauce liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia, zapamiętywania, kojarzenia, poznawania liter alfabetu, czytania itd. Wszystkie pojawiające się na ekranie obrazki i litery, a także same przyciski programu, są odpowiednio duże aby mogły być rozpoznawane i obsługiwane przez dziecko. Całość uzupełnia muzyka uprzyjemniająca naukę. Program został przetłumaczony na ponad 20 języków i zdobył uznanie wielu rodziców i nauczycieli. Program w wersji bez instalacji. Pobierz plik "SebranPortable_1_49-mult.zip", rozpakuj (wyodrębnij) i uruchom plik SebranPortable.exe Pobierz program SebranPortable1.49 multilanguage
Zbuduj ułamki Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Budowniczy powierzchni Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Cwiczenia z arytmetykki - dzielenie, mnożenie Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Kreator wykresów Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Dodawanie wektorów  
Chemia
Program „Układ Okresowy Pierwiastków” zawiera spory zakres wiedzy chemicznej w formie układu okresowego. Bawi, uczy, przypomina...
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Periodic Table Explorer” Rozbudowany układ okesowy w  kilku niepolskich ;-) językach
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „ChemEdit” rysuje wzór strukturalny na podstawie zapisu, obraz można powiększać, obracać i kopiować do schowka.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Sole i rozpuszczalność Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Budowa cząsteczek Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Budujemy atom Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Masa atomów i izotopów Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Badanie pH Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Informatyka
Program „GIMP” to rozbudowany edytor grafiki bitmapowej
Program nie wymaga instalacji.
Zobacz więcej
Program „kED ” do tworzenia stron internetowych.
ie wymaga instalacji. Należy rozpakować archiwum zip → prawy przycis myszy → "Wyodrębnij"
Zobacz więcej
Program „AviScreen Classic 1.3” do przechwytywania obrazu ekranu komputera do obrazka lub filmu.
Program wymaga instalacji
Zobacz więcej
Sumo Paint 3.7
Edytor grafiki Online, w lewym górnym rogu na początku paska Menu wybieramy język polski lub inny.
Otwórz
Sumo Paint
w nowym oknie
Pixlr Editor
Edytor grafiki Online. Domyślny język polski, kilka gotowych rozmiarów nowego obrazka obrazka oraz własne rozmiary, obsługa przeźroczystości. Pixlr jest teraz częścią Autodesk, firmy tworzącej oprogramowanie do projektowania.
Otwórz
Pixlr Editor
w nowym oknie
Fizyka
Program „Nauka przedrostków” wspomaga i sprawdza wiedzę z zakresu tworzenia przedrorostków jednostek w układzie SI
Program nie wymaga instalacji.
Zobacz więcej
Program „Prędkość chwilowa” symulator ruchu samochodem, pokazuje szybkościomierz, przesunięcia na płaszczyźnie i całkowite, przebytą drogę i czas ruchui. Sprawdza poprawnosć obliczeń szybkosci średniej.
Program nie wymaga instalacji.
Zobacz więcej
Program „Rzut ukośny” Program przedstawia prezentację graficzną rzutu ukośnego pozwalając prześledzić ruch punktu materialnego w zależności od wartości prędkości początkowej oraz kąta wyrzutu. Wartości tych parametrów można zmieniać w ogrniczonym zakresie.
Program nie wymaga instalacji.
Zobacz więcej
Program „Zderzenia 2D” pozwala prześledzić wynik sprężystego zderzenia dwóch kul w dwóch wymiarach.Z derzenia nie są centralne.
Program nie wymaga instalacji.
Zobacz więcej
Program „Dyfuzja w gazach” pozwala prześledzić mieszanie się dwóch gazów: „żółtego” i  „czerwonego” znajdujących się poczatkowo w  oddzielnych zbiornikach. Wybierając z  menu polecenie „Start” usuwamy przegrodę i  proces dyfuzji rozpoczyna się. Zmiany koncentracji gazów można śledzić na wskaźnikach znajdujących się poniżej zbiorników.
Program nie wymaga instalacji, 257,0 kB.
Zobacz więcej
Program „Drgania swobodne” pozwala śledzić ruch masy zawi­eszo­nej na nieważ­kiej sprę­żynie w  zależ­ności od jej współ­czyn­nika sprę­żysto­ści  k, masy  m za­wie­szo­nej na  sprę­żynie i  od amplitudy ruchu  A. Wartości tych pa­ra­me­trów można zmie­niać za  po­mo­cą suwaków. Na  dwóch wykre­sach umie­szczo­nych po  prawej stronie wykreś­la­ne są  zależ­ności czasowe wychylenia  y(t), prędkości  v(t) oraz energii kinetycznej i  potencjalnej.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Termodynamika2„ symulacja gazu doskonałego Zawiera kilka symulacji związanych z pojęciami z zakresu termodynamiki. Oprócz symulacji można tu znaleźć kilka ćwiczeń laboratoryjnych. Symulacje i ćwiczenia ilustrują następujące pojęcia: droga swobodna, dyfuzja w gazach, zderzenia cząsteczek ze ściankami naczynia, temperatura, ciśnienie, transport ciepła.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Drgania tłumione” pozwala śledzić ruch wahadła matematycznego w  zależności od wiel­ko­ści tłumienia. Wartość współ­czyn­nika tłu­mie­nia jak i  długość wahadła i  amplitudę drgań można zmieniać za  pomocą odpowiednich suwaków.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Dyfrakcja” pozwala obserwować wynik równoczesnej dyfrakcji i  interferencji fal świetlnych powstałych w  wyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z  dwoma szczelinami.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Interferencja” pozwala obserwować wynik interferencji fal świetlnych powstałych w zakresie nieco szerszym niż światło widzilne. Można zmieniać odległość szczelin od ekranu.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Składanie ruchów falowych” pozwala obserwować wynik nakładania się (interferencji) dwóch fal poprzecznych.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Elektrostatyka” pozwala wyznaczyć linie sił pola elektrycznego i rozkład potencjału pochodzący od zadanego statycznego rozkładu ładunków.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Pęd. Zasada zachowania pędu” pozwala wyknywać doświadczenia z oddziaływaniem wózków na torze powietrznym, oraz zderzanie wózków. Masę wózków można zmieniać. Na koniec prosty test sprawdzający wiedzę.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program „Ciało doskonale czarne” pozwala prześledzić na wykresie rozkład promieniowania ciała doskonale czarnego w  zalezności od temperatury w  zakresie od  500 do  5000 C
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program Efekt Dopplera Zjawisko Dopplera polega na pozornej zmianie częstotliwości fal wysyłanych przez źródło, w wyniku względnego ruchu odbiornika (obserwatora) i źródła. Obserwator odbiera impulsy o częstotliwości różnej od częstotliwości drgan własnych źródła. Zjawisko Dopplera występuje dla wszystkich rodzajów fal. W tym programie pokazany jest efekt Dopplera dla fal dźwiękowych i dla przypadku ruchu źródła i obserwatora wzdłuż łączącej ich linii prostej.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program Soczewki pozwala obserwować obraz uzyskiwany w  soczewkach sferycznych. Można zmieniać soczewkę skupiającą na  rozpraszającą, ogniskową oraz odleglości przedmiotu od  soczewki.
Program nie wymaga instalacji
Zobacz więcej
Program Ryzyk Fizyk zawiera wzory fizyczne z zakresu elektrostatyki, fal, grawitacji, hydrostatyki, optyki, pola magnetycznego, prądu przemiennego, prądu stałego, ruchu drgającego, ruchu obrotowego, ruchu po okręgu, ruchu prostoliniowego, sprężystości, termodynamiki i fizyki współczesnej. Program posiada prostą wyszukiwarkę i możliwość wydruku wzorów. Dodatkowo zawarte są także wartości stałych fizycznych i przedrostków (giga, mega, kilo itd.). Mimo ubogiej funkcjonalności, uwagę zwraca atrakcyjna oprawa graficzna programu.
Skromny ale bardzo przydatny programik, nie wymaga instalacji.
Zobacz więcej
Strona z programami komputerowymi do eksperymentów uczniowskich. Linki działają po zjechaniu do połowy strony w dziale „Inne” Zobacz stronę
Strona z symulacjami komputerowymi wydawnictwa ZamKor. Sa to symulacje do których nie działają odnośniki na stronie powyżej. Potrzebna instalacja platformy Java np ze strony www.java.com/pl Zobacz stronę
Strona autora symulacji komputerowych prezentowanych przez wydawnictwo ZamKor -Waltera Fendta. Potrzebna instalacja platformy Java, do pobrania na stronie. Zobacz stronę
Strona zawierająca symulacje i opisy działania silników elektrycznych. Odnośnik otwiera stronę traktującą o silniku prądu stalego. Potrzebna instalacja platformy Java. Zobacz stronę
Symulacja wyznaczania gęstości substancji oraz pływania ciał w zależności od gęstości. Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Symulacja tarcia z widokiem na cząsteczki Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Stany skupienia materii Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Siła wyporu Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Symulacja dźwigni dwustronnej Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Model fali poprzecznej Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Symulacja zjawiska załamania światła Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Symulacja obrazu w soczewkach Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Model gazu Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Siła wyporu działąjąca na balon ogrzewany ciepłym powietrzem Wersja angielska Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Skate park Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Model wahadła Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Symulacja elektryzowania przez tarcie Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Zestaw do budowy i badania obwodu prądu stałego Symulacje pochodzą ze strony University of Colorado
Stopery Online
www.estopwatch.net
Stoper z dokładnością ±0,001s i wyświetlaniem w/g ustawienia. Rejestruje międzyczas (Split) i różnice czasów pomiędzy kolejnymi kliknięciami. W tle inne przydatne funkcje np. zegar szachowy (Chess Timer) odmierzjący czas na ruch przeciwnika.
Otwórz w nowym oknie
Stoper 1

Stoper z międzyczasami ±0,001s i kopiowaniem do arkusza kalkulacyjnego. Zajrzyj do "Options" i wybierz jakie wielkości mają być zapisywane i w jakim formacie czasu. Otwórz w nowym oknie
Stoper 2

Stoper z międzyczasami i różnicami czasów pomiędzy kolejnymi kliknięciami. Otwórz w nowym oknie
Stoper 3

Stoper z dokładnością ±0,001s. Otwórz w nowym oknie
Stoper 4

Minutnik. Otwórz w nowym oknie
Minutnik

Program Zegar Otwórz w nowym oknie
Zegar

Program Fiz Man 1.0 pl w formacie *zip

Przelicznik jednostekQuad-Lock Unit Converter. Bardziej zaawansowany przelicznik jednostek
Uwaga: kropka jest separatorem miejsc dziesiętnych, a  nie przecinek!

Tadeusz Rokicki

        Ostatnia modyfikacja:   13-12-2021 , 22:45
Liczba odwiedzin:  21090
Ostatnia wizyta:  08:27:59
5 grudnia 2023