Program „Rzut”

      Program „Rzut ukośny” przedstawia prezentację graficzną rzutu ukośnego pozwalając prześledzić ruch punktu materialnego w  zależności od  wartości prędkości początkowej v0  oraz kąta wyrzutu. Wartości tych parametrów można zmieniać za  pomocą suwaków.
     Program pozwala śledzić w trakcie ruchu prędkość chwilową oraz jej składowe: vx  (składowa pozioma) i  vy  (składowa pionowa). Można także, zmieniając opcję, obserwować przyspieszenie i  jego składowe: an  (składowa normalna do  toru, odpowiedzialna za  zmianę kierunku prędkości) oraz as (składowa styczna związana ze  zmianą wartości prędkości). Odpowiednie wartości chwilowe prędkości lub przyspieszenia są  wyświetlane w  okienku na  wykresie.
     Polecenie Pauza, z menu programu, pozwala zatrzymać program i  odczytać (w  danej chwili) te  wartości. Polecenie Kontynuacja pozwala na  dalsze wykonywanie programu. Po zakonczeniu ruchu ciała, w okienkach po  lewej stronie wykresu, są wyświetlane parametry rzutu m.in.  zasięg i  wysokość maksymalna.
     Więcej na temat ruchu na  płaszczyźnie i  rzutu ukośnego możesz dowiedzieć się z  Notatek do Wykładów z Fizyki (Wykład  3) dostępnych na  stronie internetowej http://home.agh.edu.pl/~kakol/


Zrzut


Pobierz program   Rzut ukośny
rzut.zip    (pobrań: 926)

Tadeusz Rokicki

           Ostatnia modyfikacja:   1-03-2012 , 23:04
Liczba odwiedzin:  1685
Ostatnia wizyta:  07:54:15
23 października 2021