Fizyka

Przekształcanie wzorów - zasady, przykłady

Wyniki sprawdzianów

Zagadnienia do sprawdzianów

Programy z zakresu fizyki
DO POBRANIAWzory z zakresu gimnazjum w formacie *.pdf

Przedrostki jednostek w formacie *.pdf

Liczby.pl - przelicznik jednostek miar

Jednostki SI - przelicznik jednostek Układu SI

Przelicznik jednostek miar i walut

Fizyka na poziomie studiów zaocznych AGH

Obrazy przedmiotów w zwierciadle wklęsłym


Optyka na poziomie gimnazjum
strona wykonana przez Maćka Wodzyńskiego.
Przedmiot pomiędzy ogniskiem, a środkiem krzywizny zwierciadła wklęsłego, f<x<2f


Przedmiot dalej niż środek krzywizny zwierciadła wklęsłego, x>2f


Przedmiot pomiędzy ogniskiem, zwierciadłem, f>x
Obraz pozorny, powiększony, prosty


Przedmiot w środku krzywizny zwierciadła wklęsłego, x=2f


Przedmiot pomiędzy ogniskiem, a środkiem krzywizny zwierciadła wklęsłego, f<x<2f


Przedmiot w odległości równej ogniskowej, x = fInteraktywny pokaz powstawania obrazów w zwierciadłach i soczewkach  >>>
      wersja z modelowaniem soczewki lub lustra  >>>


  Zbiór pokazów z fizyki, zobacz interaktywny pokaz powstawania obrazów w  soczewkach sferycznych, 
wybierz Optics and Light następnie Thin Lens/mirror


  Rzeczniów pod listopadowym niebem

  Poszukiwanie ziaren materii międzygwiazdowej - TY też możesz zostać naukowcem!

  Trasa zaćmienia Słońca 29 marca 2006- zdjęcie z satelity METEOSAT8  Najbliższe częsciowe widziane w Polsce 20 marca 2015 roku, a całkowite 7 pażdziernika 2135 roku!

  Planety Układu Słonecznego - WikipediaTesty z fizyki  ⇒  Testy z fizyki ⇐  Testy z fizyki

Referaty

Przeczytaj zanim wykonasz referat!

     Przy ocenie brane będą pod uwagę: poziom merytoryczny, a także samodzielność wykonania i nakład pracy.

      Na końcu referatu, należy podać bibliografię, to jest spis literatury naukowej z której uczeń korzystał oraz adresy wykorzystanych stron WWW. Referaty mogą być pisane ręcznie lub przy pomocy komputera. Mile widziana możliwość wykorzystania elementów referatu na gazetce lub  w formie elektronicznej na komputerze.

     Referaty nie będą zwracane uczniom - w celu wyeliminowania kopiowania prac przez innych.

      Uczniowi przysługuje prawo do napisania dwóch referatów w ciągu roku szkolnego (1  w  semstrze).

      Referaty niesamodzielne oraz bez podania źródeł nie będą sprawdzane, a w przypadku skopiowania cudzej pracy uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

      Ostateczny termin składania referatów - 15 maj 2014.

Przykładowe tematy referatów


klasa I

 1. Pomiary odległości na przestrzeni wieków (jednostki, przyrządy)
 2. Pomiary masy na przestrzeni wieków (jednostki, przyrządy)
 3. Napisz opowiadanie science - fiction z wykorzystaniem zjawisk grawitacji (lub jej braku)
 4. Przyrządy do obserwacji astronomicznych dawniej i dziś
 5. Wkład Polaków w podbój kosmosu
klasa II

 1. Wkład Mariana Smoluchowskiego w rozwój fizyki
 2. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski - ich wkład do fizyki
 3. Gęstość materii we wszechświecie jako wynik koncentracji materii
 4. Doświadczenie Otto von Guericke z Magdeburga
 5. Wykorzystanie zjawiska rozszerzalności objętościowej powietrza w balonach.
 6. Historia rozwoju baloniarstwa w Polsce i na świecie
 7. Metoda Jana Czochralskiego hodowania dużych monokryształów i jej zastosowanie w elektronice
 8. Znaczenie zjawiska włoskowatości w przyrodzie i życiu codziennym
 9. Rozwój i zastosowanie maszyn prostych na przestrzeni wieków
 10. Wykorzystanie energii wiatru do celów energetycznych na przestrzeni dziejów

klasa III

 1. Historia rozwoju elektryczności (teorie, przyrządy)
 2. Napisz opowiadanie science - fiction z wykorzystaniem zjawisk elektrostatycznych występujących w Twoim otoczeniu
 3. Rozwój poglądów na budowę atomu - modele: Daltona (1803 r), Thomsona (1904 r),Rutherforda (1911 r) oraz Bohra (1913 r)
 4. Zasada działania oraz budowa przyrządów służących do poszukiwania cennych archeologicznie i materialnie przedmiotów w ziemi
 5. Historia rozwoju źródeł światła zasilanych energią elektryczną
 6. Historia rozwoju ogniw elektrycznych
 7. Historia rozwoju akumulatorów
 8. Komputery, telewizory oraz telefony komórkowe jako źródła fal elektromagnetycznych oraz ochrona przed tymi falami
 9. Oddziaływanie pola magnetycznego na organizmy żywe
 10. Sposoby definiowania barw: RGB, HSL oraz CMYK
 11. Zasada działania oraz budowa urządzeń służących do wykrywania promieniowania jądrowego

   Aktualna faza Księżyca
Tadeusz Rokicki  
Ostatnia modyfikacja:   23-10-2016 , 20:54
Liczba odwiedzin:  40615
Ostatnia wizyta:  13:28:22
28 maja 2024