KLASA IIIa


Idź do treści

STRONA GŁÓWNA!

Klasa III a liczy 18 uczniów, 9 dziewcząt i 9 chłopców. Wychowawcą jest mgr Danuta Kozieł. Naukę w gimnazjum rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2008/2009. W bieżącym roku szkolnym 2011 kończymy etap nauki w gimnazjum i chociaż wybieramy różne szkoły chcemy utrzymywać ze sobą kontakty. Jesteśmy klasą lubianą przez nauczycieli. Pozostawiamy po sobie miłe wspomnienia:)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego

"; if(file_exists($pol_pliku)) { $data_str = getdate(filemtime($pol_pliku)); $rok = $data_str["year"]; $miesiac = $data_str["mon"]; $dzien = $data_str["mday"]; $godzina = $data_str["hours"]; $minuty = $data_str["minutes"]; $sekundy = $data_str["seconds"]; if($miesiac == 1) $miesiac_slow = "stycznia"; if($miesiac == 2) $miesiac_slow = "lutego"; if($miesiac == 3) $miesiac_slow = "marca"; if($miesiac == 4) $miesiac_slow = "kwietnia"; if($miesiac == 5) $miesiac_slow = "maja"; if($miesiac == 6) $miesiac_slow = "czerwca"; if($miesiac == 7) $miesiac_slow = "lipca"; if($miesiac == 8) $miesiac_slow = "sierpnia"; if($miesiac == 9) $miesiac_slow = "września"; if($miesiac == 10) $miesiac_slow = "października"; if($miesiac == 11) $miesiac_slow = "listopada"; if($miesiac == 12) $miesiac_slow = "grudnia"; if(strlen($godzina) == 1) $godzina = "0".$godzina; if(strlen($minuty) == 1) $minuty = "0".$minuty; if(strlen($sekundy) == 1) $sekundy = "0".$sekundy; $data_str = "$godzina:$minuty:$sekundy
$dzien $miesiac_slow $rok"; if(!($fp = fopen($pol_pliku, "r+"))) die("Nie mogę otworzyć pliku $plik."); $index = (int) fread($fp, filesize($pol_pliku)); $index++; echo "Liczba odwiedzin:  $index"; echo "
Ostatnia wizyta:  $data_str"; rewind($fp); } else { if(!($fp = fopen($pol_pliku, "w"))) die("Nie mogę otworzyć pliku $plik."); $index = 1; echo "Licznik odwiedzin:
$index"; } fwrite($fp, $index); fclose($fp); echo ""; ?>