Klasa IIIc
Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki
Publiczne Gimnazjum
2006-2009
"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga

   
   
Plan lekcji:
klasa III