Uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Pastuszki
  Zespołowi Szkół w Rzeczniowie            
 (25 Zdjęć)
[Strona 1 z 3] :: Skok do  
  To jest pierwsza strona To jest pierwsza strona      Poziom wyżej      Następna Strona Ostatnia Strona  
DSC01180 * Ostatnia próba. * 2592 x 1728 * (1.8MB)
DSC01418 * Nauczycielki Zespołu Szkół w Rzeczniowie w trakcie przygotowań
DSC01419 * Stoły uginają się pod pysznymi potrawami. * 2592 x 1728 * (2.15MB)
  DSC01180  
  DSC01418  
  DSC01419  
Delegacja * Uczniowie Zespołu Szkół w Rzeczniowie składają wieniec na grobie patrona księdza doktora Józefa Pastuszki, którego doczesne szczątki spoczywają na miejscowym cmentarzu. * 2592 x 1728 * (2.14MB)
DSC01212 * Gość honorowy ksiądz profesor doktor habilitowany Zenon Uchnast przedstawiciel KUL-u w rozmowie z księdzem prałatem Bogdanem Lipcem (po lewej). * 2592 x 1728 * (2.09MB)
DSC01213 * Wójt gminy Rzeczniów Roman Borek w rozmowie z wizytatorem Stanisławem Kowalikiem (po prawej). * 2592 x 1728 * (2.21MB)
  Delegacja  
  DSC01212  
  DSC01213  
DSC01224 * Celebrant ksiądz infułat doktor Józef Wójcik wita się z wizytatorem Stanisławem Kowalikiem, towarzyszą mu  ksiądz dziekan Ryszard Batorski i ksiądz kanonik Jan Szczodry * 2592 x 1728 * (1.93MB)
DSC01256 * Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół w Rzeczniowie w czasie uroczystego nabożeństwa przez ks. infułata doktora Józefa Wilczka. * 2592 x 1728 * (1.82MB)
DSC01257 * Po poświęceniu sztandaru - święcenie uczestników nabożeństwa. * 2592 x 1728 * (2.11MB)
  DSC01224  
  DSC01256  
  DSC01257  
DSC01264 * Chór parafialny. * 2592 x 1728 * (2.17MB)
DSC01284 * Część artystyczna poświęcona patronowi w wykonaniu uczniów klas II i III gimnazjum. * 2592 x 1728 * (2.09MB)
DSC01302 * Celebrant ksiądz infułat doktor Józef Wójcik (w środku), ksiądz dziekan Ryszard Batorski (po prawej) i ksiądz kanonik Jan Szczodry (po lewej) z zainteresowaniem oglądają program przygotowany przez młodzież gimnazjum. * 2592 x 1728 * (2.09MB)
  DSC01264  
  DSC01284  
  DSC01302  
Uroczystości odbyły się w niedzielę 18 września 2005 r.
Album wykołał T. Rokicki w programie JAlbum 5.0