Zespół Szkół w Rzeczniowie
im. ks. prof. Józefa Pastuszki

Publiczne Gimnazjum


"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga
„Katyń - ocalić od zapomnienia”

      Zespół Szkół im. ks.  prof.  Józefa Pastuszki w  Rzeczniowie przystąpił do  programu edukacyjnego „Katyń - ocalić od zapomnienia”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Parafiada im.  św.  Józefa Kalasencjusza w  Warszawie. Jego celem jest posadzenie 21 857 dębów na  70-lecie Zbrodni Katyńskiej. Jeden dąb to  jedno nazwisko z  listy katyńskiej. Mottem programu są  słowa Jana  Pawła  II: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zgubić w  sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go  przerasta, ale jednocześnie czyni go  człowiekiem i  stanowi o  jego człowieczeństwie".
      Dnia 20 kwietnia 2010 roku odbyły się w  Rzeczniowie uroczystości związane z  posadzeniem dwóch Dębów Pamięci. Jeden z  nich został poświęcony upamiętnieniu kapitana Władysława Pastuszki zamordowanego przez NKWD w  Katyniu, druga zaś pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -   Pana  Lecha Kaczyńskiego i  wszystkich tych, którzy zginęli w  katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10  kwietnia bieżącego roku. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu - Pani  Dorota  Sokołowska, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej -  Pan  Tomasz  Krzyczkowski, przedstawiciel Korpusu Oficerskiego  WP -  Pan kapitan Artur  Łęcki, Pani  Małgorzata  Górz - Sekretarz powiatu lipskiego, inżynier  Radosław  Koniarz z  Nadleśnictwa Marcule, Wójt gminy Rzeczniów Pan  Karol  Burek, przewodniczący Rady Gminy -  Pan Leszek Feryniec z  radnymi, przedstawiciele rodziny bohatera, uczniowie i  pracownicy Zespołu Szkół oraz okoliczni mieszkańcy. O  godz. 1100 rozpoczęła się w  Kościele Parafialnym uroczysta Masza  Święta, którą celebrował ksiądz biskup Adam  Odzimek. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na  plac szkolny, gdzie na  prośbę Dyrektora Zespołu Szkół - Pana  Zbigniewa Koryckiego, ksiądz biskup dokonał poświęcenia okolicznościowych Tablic oraz „Dębów Pamięci”. W  kolejnej części uroczystości, uczniowie Publicznego Gimnazjum pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego: p. E. Dąbrowskiej, p. K. Kacy i  p. M. Mazur zaprezentowali program artystyczny poświęcony wydarzeniom Zbrodni  Katyńskiej.
      Działania wynikające z realizacji projektu mają na  celu kształtowanie poczucia przynależności do  narodu i  państwa polskiego z  jednoczesną postawą otwarcia na  świat i  buntem przeciwko wszelkim przejawom totalitaryzmu. Bez wątpienia utrwalenie pamięci o  ofiarach - bohaterach, wyraźnie przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.
Postać Władysława Pastuszki i rys historyczny zbrodni:
zobacz

Zdjęcia z uroczystości posadzenia Dębów Pamięci i poświęcenia pamiątkowych tablic:
Album 1
Album 2

Zdjęcia z uroczystej akademii: „Katyń - GOLGOTA WSCHODU”:
Album 3
Album 4

Obejrzyj filmy!Takich dębów powinno rosnąć w Polsce 21 857!
Tyle dorosłych drzew rośnie w lesie o powierzchni kilkudziesięciu hektarów!
Tylu mieszkańców liczą dziś 4 miasta wielkości naszego powiatowego Lipska!     

Ostatnia modyfikacja:   9-04-2013 , 19:46
Liczba odwiedzin:  5930
Ostatnia wizyta:  06:51:31
2 grudnia 2023