SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

w Zespole Szkół w Rzeczniowie

 

W II semestrze roku szkolnego 2007/2008  klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I – III gimnazjum przystąpiły do realizacji zadań w ramach  II edycji Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę”.

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Plan realizacji programu „Trzymaj formę” w roku szkolnym 2007/2008

 Temat: Aktywność fizyczna + zdrowe odżywianie = piękna sylwetka.

 Termin realizacji programu: III –VI 2008 r.

Realizatorzy: uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum

Koordynatorzy: Danuta Kozieł – nauczyciel biologii, Dorota Dąbrowska – pedagog szkolny,

   Urszula Korycka – nauczyciel przyrody.

Harmonogram programu:

 Etapy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

I. Zapoznanie z programem – przedstawienie ogólnych założeń, celów i korzyści z realizacji projektu. Wykonanie gazetki informacyjnej i promującej zdrowy tryb życia na korytarzu szkolnym.

Ogłoszenie konkursu na logo programu „Trzymaj formę” 

Uczniowie -III, rodzice podczas wywiadówki -  IV

Wychowawcy klas, pedagog, nauczyciel plastyki

II. Wyposażenie realizatorów w podstawowy zasób wiedzy potrzebnej do realizacji zadań

 

III - IV

Wychowawcy klas, nauczyciele biologii, przyrody, nauczyciele wych. fiz. i techniki, pedagog

III. Realizacja zadań metodą projektu

-         wybór zadań do realizacji

-         dobór zespołów do realizacji zadań

-                opracowanie planu działań – instrukcji                

          projektu

-         praca zespołów nad zadaniami

-         przygotowanie do prezentacji 

IV- V

Wychowawcy klas, samorząd szkolny

IV. Podsumowanie – prezentacja i ewaluacja programu

początek czerwca

Wychowawcy klas, samorząd szkolny, pedagog, nauczyciele techniki

    Ad. II

Potrzebne treści przekazywane będą ramach zajęć:

Biologia

1.     Czy wiesz co jesz? – Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie.

2.     Piramida zdrowego żywienia.

Technika

1.     Zdrowe odżywianie – przygotowanie kanapek, sałatek surówek, soków.

Wychowanie fizyczne

1.     Oceń swoją wydolność i sprawność fizyczną – test wydolności fizycznej.

2.     Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną – przygotowanie ulotek dla uczniów.

Lekcja wychowawcza

1.     Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania – anoreksja i bulimia - l. z pedagogiem.

2.     Skład żywności – odczytywanie składu z  etykiety na opakowaniu.

Plastyka

     1.  Logo programu „Trzymaj formę"

2.  Plakat i hasło promujące zdrowy styl życia.

Informatyka

1.   Informacja na stronie internetowej szkoły o realizacji programu, terminach i konkursach.

Podsumowanie i ewaluacja projektu

Dnia 04.06.08r przy okazji obchodów Dnia Dziecka i Sportu zakończyliśmy realizację projektu w ramach II edycji programu „Trzymaj formę”. Program miał na celu promocję zdrowia. Imprezę rozpoczął bieg masowy z udziałem uczniów i nauczycieli. Następnie odbyły się zawody sportowe  i konkurencje pomiędzy poszczególnymi klasami. Uczniowie przygotowali  i przedstawili bogate zestawy śniadaniowe, wykazując się zasadami zdrowego żywienia.

Uczniowie klasy IIIb - Dominik Kaca, Michał Zaczek i Piotr Ołowiak , wystąpili z prezentacją multimedialną promującą zdrowy styl życia ( folder  Prezentacja na CD)

Na zakończenie młodzież zaprezentowała krótkie scenki, zachęcające do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Były także pokazy taneczne przygotowane pod kierunkiem pani Małgorzaty Burek. Zdaniem wszystkich uczestników była to udana, wesoła impreza. Została ona zauważona przez lokalne media. Informacja ukazała się w „Echu Dnia” z dnia 10.06.2008r.

 

Co zyskaliśmy realizując projekt?

Uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i roli aktywności fizycznej.

Młodzież miała okazję wykazać się swoimi pomysłami, umiejętnościami,  talentami kulinarnymi, plastycznymi i sportowymi. Działania zintegrowały zespoły klasowe, nauczycieli i rodziców. Zacieśniliśmy współpracę z PSSE w Lipsku. Nie bez znaczenia jest też promocja szkoły w środowisku lokalnym.

W załączeniu kilka fotek z naszego działania .