Patron Zespołu Szkół w RzeczniowieKsiądz Józef Pastuszka urodził się 28 lutego 1897 r. w Rzeczniówku jako syn Franciszka i Tekli z Wróblewskich. Po ukończeniu czterech klas szkoły podstawowej w Rzeczniowie wyjechał do Sandomierza, gdzie rozpoczął naukę w progimnazjum męskim, a później w tamtejszym Seminarium Duchownym. Studiował w Petersburgu i Innsbrucku, doktoryzując się z teologii i filozofii. 15 sierpnia 1919 roku otrzymał święcenia kapłańskie i przez 70 lat pełnił posługę duszpasterza. Od 1921 r. był wykładowcą w sandomierskim Seminarium Duchownym. Habilitację uzyskał w 1930 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez kolejne 4 lata wykładał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1934 r. objął Katedrę Psychologii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W czasie II wojny światowej ks. Józef Pastuszka ukrywał się przed okupantem. Po wojnie był współtwórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Filozofii KUL, ale wskutek represji został usunięty z uczelni w 1953 r. W tym czasie powtórnie podjął pracę w sandomierskim seminarium. W 1956 r. wrócił na KUL, gdzie zorganizował studium psychologii w ramach Wydziału Filozofii, którym kierował do 1969 r. Dorobek pisarski ks. Józefa Pastuszki obejmuje liczne prace z zakresu teologii, psychologii i filozofii. Są to min. Niematerialność duszy ludzkiej u św. Augustyna (1930), Filozofia religii (1930), Współczesne kierunki filozofii religii (1932). Bibliografia jego prac notuje 338 opublikowanych pozycji, które są, świadectwem czasów w jakich żył i pracował.

   Ks. Józef Pastuszka zmarł 13 stycznia 1989 r. w Sandomierzu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rzeczniowie.Tablica na grobowcu rodzinnym

„Ksiądz profesor Józef Pastuszka jako uczony, człowiek odważny i patriota” opracowanie prof. Adama Biela  

Liczba odwiedzin od 25 grudnia 2006 r.:  4182
Ostatnia wizyta:  13:23:36
28 maja 2024