Zespół Szkół w Rzeczniowie
im. ks. prof. Józefa Pastuszki

Publiczne Gimnazjum


„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”
P. Skarga


Pracownicy Zespołu Szkół w Rzeczniowie


 >>Rok szkolny 1999/2000 >>

 • mgr Korycki Zbigniew - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rzeczniowie, historia, wos

 • mgr Banasiewicz Zofia - język niemiecki
 • ks. Barszcz Antoni - religia
 • mgr Bielińska Alicja - matematyka
 • mgr Burek Małgorzata - wychowanie fizyczne
 • mgr Burek Karol - religia
 • mgr Kozieł Danuta - geografia, biologia
 • mgr Mazur Elżbieta - język angielski
 • mgr Prokop-Kubik - język polski (w zast. Szczerbińska Monika)
 • mgr Rokicki Tadeusz - fizyka, informatyka
 • mgr Sionek-Skrzypczyk Iwona - chemia
 • mgr Węgrzecka Ewa - sztuka
 • mgr Wicik Joanna - matematyka


 
 >>Rok szkolny 2000/2001 >>

 >>Rok szkolny 2001/2002 >>

 >>Rok szkolny 2002/2003 >>

 >>Rok szkolny 2003/2004 >>