Lista z dziennika:
1. M ariola Bajór
2. P aweł Bęc

3. K arol Borek4. Ł ukasz Cieciora5. K asia Faliszewska6. M aciek Korycki7. M ichał Kozieł (KOZA)8. P iotrek Letkiewicz (MAŁY)9. D arek Lorek10. M ariusz Lorek11. W iolka Majchrzyk12. S ylwia Niewczas13. M ateusz Pastuszka (MATI)14. A gata Szymańska15. Ł ukasz Szymański16. M arta Tracz17. N ina Walerczak18. M ateusz Wawrzak (MAKA)19. Ł ukasz Wolski (SYSUNIA)20. P iotrek Wójcik21. K amila Wróbel22. D amian Zaborowski (KUNTA)23. D arek Zaborowski24. D ominika Zając