Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia księdza profesora Józefa Pastuszki


Publiczne Gimnazjum
"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. SkargaX rocznica nadania szkole imienia
księdza profesora Józefa Pastuszki* Kliknij tu jeżeli film nie wyświetla się.

      19 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Rzeczniowie miała miejsce szczególna uroczystość - obchody Dnia Patrona szkoły połączone z jubileuszem nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Pastuszki. To wyjątkowe święto zgromadziło w murach szkoły nie tylko uczniów, rodziców, grono pedagogiczne, członków rodziny Patrona oraz lokalne władze reprezentowane przez Wójta Gminy Rzeczniów p. Karola Burka, ale również dostojnych gości, wśród których wymienić należy Wicewojewodę Mazowieckiego p. Dariusza Piątka, ks. bp. Henryka Tomasika, ks. prof. Stanisława Kowalczyka, profesora KUL p. Adama Bielę, dyrektora Delegatury Kuratorium w Radomiu p. Dariusza Myśliwca, Starostę Powiatu Lipskiego p. Romana Ochyńskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu p. Jadwigę Buza, a także przedstawicieli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Policji.


* Kliknij tu jeżeli film nie wyświetla się.

      Święto zostało zainaugurowane Mszą Świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. bp. Henryk Tomasik. Centralną część obchodów jubileuszu już na terenie Zespołu Szkół rozpoczął dyrektor placówki – p. Zbigniew Korycki, witając wszystkich zgromadzonych - Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci (…) – słowa te wprowadziły uczestników uroczystości w niezapomniany klimat „Pociągu wspomnień” – sentymentalną podróż do początków Zespołu Szkół, w które na stałe wplata się postać ks. prof. Józefa Pastuszki. Ten powrót do przeszłości był niezwykle wzruszający dla licznie przybyłych emerytów – pracowników szkoły, którzy z ciepłym uśmiechem i łzami w oczach oglądali zdjęcia prezentacji. Podniosły nastrój towarzyszył również uhonorowaniu szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, którego dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek. Odznaczenie to nadawane jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególną opiekę nad miejscami walki i męczeństwa. Zespół Szkół od wielu lat podejmuje działania związane z pielęgnowaniem miejsc pamięci narodowej, rozwijaniem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nie tylko poprzez upowszechnianie wiedzy o Patronie, ale również przez udział w projektach edukacyjnych takich jak „Polscy Sprawiedliwi – przywracanie pamięci” organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz „O tym nie można zapomnieć” realizowanym przez IPN. – Rzadko się zdarza na Mazowszu, żeby jedna szkoła, szkoła z terenów wiejskich potrafiła tak dużo wnieść w obronę i ochronę naszej tożsamości narodowej – podkreślił wicewojewoda, kierując jednocześnie słowa uznania i podziękowania do nauczycieli, w rękach których leży wychowanie patriotyczne młodego pokolenia.


* Kliknij tu jeżeli film nie wyświetla się.

      Kolejnym punktem obchodów jubileuszowych był program artystyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem p. Edyty Sałek i p. Grzegorza Zięby, którego mottem stały się słowa Horacego Nie wszystek umrę, zostanie po mnie cząstka nie byle jaka(…), stanowiące wstęp do refleksji na temat niematerialnego pomnika, jaki pozostawił po sobie ks. prof. Józef Pastuszka. W słowach wierszy i piosenkach młodzież przypomniała sylwetkę i dokonania Patrona, które stanowią swoisty testament dla społeczności Zespołu Szkół w Rzeczniowie. – Ksiądz Pastuszka uczy nas jednego – w tym gąszczu spraw, w tym szybkim ruchu współczesności (…)- należy pamiętać o człowieku, spoglądać w głębię siebie, odkrywać prawdę o człowieku (…). Ludzie podziwiają góry, wodospady rzek, ale zaniedbują samych siebie. Ksiądz Pastuszka chciał poznać wnętrze człowieka. To jest jego spuścizna, to jest jego przekaz – nie możemy zagubić siebie – tak oto w prostych słowach podsumował pracę i życie Patrona ksiądz Stanisław Kowalczyk, który osobiście znał ks. prof. Józefa Pastuszkę.


* Kliknij tu jeżeli film nie wyświetla się.

      - Czuję się tutaj, jak bohater wiersza - zaproszony na wesele, z którego nie wyszedł głodny tylko syty. Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj dobrami wielorakimi nasyceni. Jesteśmy oczarowani tą atmosferą (…). Ksiądz Pastuszka pozostawił tak wielką, tak dobrą cząstkę w Rzeczniowie (…) – powiedział w swoim wystąpieniu prof. Adam Biela. Jesteśmy jako społeczność szkolna niezwykle zaszczyceni, że tak znane autorytety w dziedzinie nauki zechciały swoją obecnością uświetnić ten ważny dla nas dzień – Dzień Patrona. Radość jest tym większa, że nasza praca spotkała się z ich wielkim uznaniem. Mamy nadzieję, że nie byle jaka cząstka ks. prof. Józefa Pastuszki będzie wciąż żyć w każdym z nas i czynić nasze życie mądrym i spełnionym.


* Kliknij tu jeżeli film nie wyświetla się.

     Na zakończenie spotkania pani Bożena Bolek wręczyła nagrody laureatom konkursu wiedzy o Patronie, które ufundowała rodzina księdza Pastuszki.

E. Sałek

„Ksiądz profesor Józef Pastuszka jako uczony, człowiek odważny i patriota” opracowanie prof. Adama Biela

Zobacz zdjęcia 1

Zobacz zdjęcia 2

Zobacz zdjęcia 3

Zobacz zdjęcia 4


Video i foto - T. Rokicki,     foto - A. Leśkiewicz


  
Ostatnia modyfikacja:   11-12-2016 , 23:55
Liczba odwiedzin:  1663
Ostatnia wizyta:  23:24:24
4 grudnia 2023