Zespół Szkół w Rzeczniowie imienia księdza profesora Józefa Pastuszki
Publiczne Gimnazjum

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga

Jasełka 2013

      16 grudnia br. w naszej szkole uczniowie klas IIIa i Ib pod kierunkiem p. Edyty Sałek i p. Grzegorza Zięby za­pre­zen­to­wali świą­te­czny pro­gram arty­sty­czny. Jezus rodzi się dla nas i w nas żyć po­winien brzmi­ały słowa przewodnie uro­czy­sto­ści. Zbli­ża­jące się Święta Bożego Naro­dze­nia stały się okazją do wspólnego ko­lę­do­wania i ref­leksji, bowiem jest to wy­ją­tko­wy, święty czas, w którym gasną wszel­kie spory. Młodzi ar­tyści w kolę­dach i sło­wach wier­szy przy­po­mi­na­li o tej praw­dzie, zwra­ca­jąc wie­lo­kro­tnie uwagę na godne tra­kto­wa­nie dru­gie­go czło­wieka. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Zobacz zdjęcia z jasełek

  
Ostatnia modyfikacja:   26-12-2013 , 22:00
Liczba odwiedzin:  2750
Ostatnia wizyta:  00:28:09
28 maja 2024