Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga

Otwarcie pracowni językowej

      1 grudnia 2011 w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie pracowni językowej. Wydarzenie to  stało się pretekstem do  zaproszenia przedstawicieli władz gminy, sołectw oraz Rady Rodziców. Poświęcenia pracowni dokonał ks. proboszcz Sylwester  Chodyra.

      Młodzież gimnazjum przygotowała krótki program artystyczny, w  którym uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe. Po  inscenizacji odbyły się zajęcia z  języka angielskiego, w  których nauczyciel pani Magdalena Osuch-Dryjas zaprezentowała możliwości pracowni oraz tablicy interaktywnej. Pan Dyrektor podkreślił, że  tak wszechstronne wykorzystanie nowoczesnych nośników informacji pozwala uczniom na  szybsze rozwijanie kompetencji językowych, a  dzięki lepszym warunkom nauczania języka obcego, a  tym samym lepszej efektywności i  jakości kształcenia, wielu podopiecznych będzie miało łatwiejszy dostęp do  edukacji na  kolejnych etapach kształcenia.  

Zobacz zdjęcia

  
Ostatnia modyfikacja:   21-12-2011 , 22:23
Liczba odwiedzin:  4064
Ostatnia wizyta:  07:27:07
17 lipca 2024