Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga


Święto Patrona w Zespole Szkół w Rzeczniowie

      W dniu 19 marca 2012 r. w Zespole Szkół w  Rzeczniowie odbyła się uroczystość upamiętniająca patrona szkoły ks. prof. Józefa Pastuszkę. Na  Święto  Patrona zostali zaproszeni księża związani z  parafią Rzeczniów, członkowie rodziny, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Gminy i  mieszkańcy Rzeczniowa.
      Goście, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w mszy świętej, która odbyła się w  Kościele Parafialnym. Mszę świętą koncelebrowali ksiądz prałat Bogdan Lipiec, proboszcz Sylwester Chodyra oraz pochodzący z  Rzeczniowa ks.  Marek Mazur.
W kazaniu ksiądz prałat podkreślał swój związek z  ziemią rzeczniowską, ciepło i  serdecznie przypominał postać patrona, którego miał zaszczyt znać osobiście i  czerpać z  jego nauk na  swojej kapłańskiej drodze. Wskazywał ważne wartości, szczególnie bliskie naszemu patronowi, takie jak: pobożność, religijność, umiłowanie pracy i  dążenie do  zdobywania wiedzy. Mówił o  zasługach ks. prof. Pastuszki dla polskiego Kościoła i  polskiej nauki. Podkreślał skromność, a  zarazem wielkość jego osoby oraz ogromny autorytet, którym darzyli go  wychowankowie.


      Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dyrektor naszej placówki Zbigniew Korycki wygłosił okolicznościowe przemówienie dotyczące życiorysu patrona, jego zasług i  dorobku naukowego oraz spuścizny pozostawionej kolejnym pokoleniom. Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem: „Wiem, komu uwierzyłem”.  Było to  sentymentalne i  bardzo wzruszające wspomnienie okresu dzieciństwa i dokonań patrona oraz jego brata Władysława, który zginął w  Katyniu. Za  piękny występ uczniowie zostali nagodzeni brawami. W  dalszej kolejności zaprezentowała swoje umiejętności i talenty grupa taneczna ze szkoły podstawowej. Zwycięzcom konkursu „Wiedzy o Patronie w  kategoriach szkoła podstawowa i  gimnazjum wręczono nagrody książkowe.

      Następnie głos zabrał Wójt Gminy Rzeczniów - Karol Burek, podkreślił jeszcze raz wybitne cechy osobowości patrona szkoły oraz zwrócił uwagę na  wzorce, które mogą być dla młodzieży cennym drogowskazem. Wyraził ogromne zadowolenie, że  Święto Patrona stało się okazją do  spotkania przedstawicieli trzech pokoleń: nauczycieli emerytów, obecnych pracowników szkoły i  młodzieży.

W dalszej części wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w odsłonięciu gablot, w  których zostały zgromadzone pamiątki, zdjęcia i  dokumenty poświęcone patronowi i jego bratu Władysławowi. Odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Rzeczniów i  przedstawiciel najbliższej rodziny.
Z okazji obchodów kolejnej rocznicy Święta Patrona jedna z  nauczycielek gimnazjum wykonała gipsowe popiersie ks. prof. Józefa Pastuszki. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za  wzruszające i  ciepłe słowa wpisane do  Księgi Pamięci, które będą cenną pamiątką pobytu w  naszej szkole tak szacownych gości.
      Corocznie obchodzone Święto Patrona odgrywa ważną rolę w  życiu społeczności Zespołu Szkół w  Rzeczniowie. Inspiruje uczniów do  wysiłku intelektualnego w  różnych dziedzinach, zachęca do  krzewienia wartości, którym hołdował patron. „Piękno, mądrość, miłość, prawda” to  słowa, które widnieją na  sztandarze Zespołu Szkół w  Rzeczniowie i  są  szczególnie bliskie absolwentom i  obecnym uczniom naszej szkoły.

Patron ks. prof. Józef Pastuszka jest cząstką nas wszystkich związanych z  mała ojczyzną jaką jest Rzeczniów i  jego okolice. Dał nam przykład jak pięknie żyć, poświęcać się dla ludzi i  Boga, aby u  kresu życia móc powiedzieć „Niczego nie żałuję”.


Ewa Dąbrowska
Krystyna Kaca

     Zdjęcia z części oficjalnej   
             wersja flash
             wersja tradycyjna

     Zdjęcia z części artystycznej   
             wersja flash
             wersja tradycyjna
  
Ostatnia modyfikacja:   21-04-2012 , 11:55
Liczba odwiedzin:  3672
Ostatnia wizyta:  22:50:57
3 grudnia 2023