Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga

„Bezpieczna droga do szkoły”

      9 marca bieżącego roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie odbył się uroczysty FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU „Bezpieczna droga do szkoły”. Patronem konkursu był Marszałek Województwa Mazowieckiego, a  organizatorami: Wójt Gminy Rzeczniów oraz Dyrektor Zespołu Szkół im.  ks.  Prof.  Józefa Pastuszki w  Rzeczniowie.

      Celem głównym konkursu były działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w  tym szczególnie najmniej chronionych jego uczestników tj.  dzieci i  młodzieży szkolnej.
      Inne cele to: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec uczestników ruchu drogowego, zapoznanie z  podstawowymi zasadami i  umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zachęcanie do korzystania z  roweru jako środka transportu i  rekreacji.
      W etapie powiatowym konkursu wzięły udział dzieci i  młodzież 6  gmin z  powiatu lipskiego: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad  Wisłą. Łącznie 66  uczniów gimnazjów oraz 70  uczniów szkół podstawowych. Każdy uczestnik eliminacji miał do  rozwiązania test teoretyczny składający się z  25  pytań. Po  napisaniu testu zaproszeni goście i  uczestnicy konkursu obejrzeli montaż słowno- muzyczny pt. „Bezpiecznie do szkoły” przygotowany przez uczniów naszego gimnazjum. Kolejnym etapem konkursu było przeprowadzenie sprawdzianu z  jazdy rowerem po  wyznaczonym torze przeszkód. W  tej części wzięły udział osoby, które uzyskały limit punktów punktów z  testu teoretycznego w  swojej kategorii wiekowej. Nad  prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali policjanci z  komendy powiatowej w Lipsku.
      Nagrody w konkursie ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w  Radomiu. Były to: rowery - za zajęcie 1 miejsca, aparaty fotograficzne - za 2 miejsca oraz odtwarzacze mp3 - za 3 miejsca w czterech kategoriach. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety bezpieczeństwa na  drodze w  postaci kasku rowerowego, kamizelki odblaskowej, elementów świetlnych do  roweru oraz podręcznik „Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa”.
      Cieszymy się wszyscy, że spośród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła uczennica naszego gimnazjum Katarzyna Wolska, która otrzymała w  nagrodę piękny rower. W tej grupie wiekowej wśród chłopców zwyciężył Michał Fijałkowski reprezentant Ciepielowa. Wśród uczniów szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęłą Wiktoria Krupa reprezentująca szkołę w Pawłowicach oraz Paweł Serafin ze szkoły w Jaworze Soleckim
.       W podsumowaniu konkursu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pan Zbigniew  Mazurkiewicz, Starosta Powiatu Lipskiego pan  Roman  Ochyński, zastępca komendanta powiatowego Policji - Jarosław  Binięda, zastępca komendanta Straży Pożarnej w  Lipsku Tomasz  Krzyczkowski oraz Wójt Gminy Rzeczniów pan  Karol  Burek.

      W opinii sędziów i zaproszonych gości poziom turnieju był bardzo wysoki. Niedługo uczestnicy konkursu wyruszą na  rowerowe szlaki, a  wtedy nabyta wiedza i   umiejętności z  pewnością przyczynią się do  bardziej bezpiecznej i  rozważnej jazdy na  drogach.
      Organizatorzy składają serdeczne podziękowania zaproszonym gościom, sponsorom, którzy uświetnili swoją obecnością powiatowy finał konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” i  czuwali nad prawidłowym jego przebiegiem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i  znajomości zasad ruchu drogowego. Zachęcamy do  wzięcia udziału w  turnieju w  przyszłym roku.
Zobacz zdjęcia:
Eliminacje pisemne   
         wersja flash
         wersja html

W oczekiwaniu na wyniki eliminacii pisemnych...   
         wersja flash
         wersja html

Rowerwy tor przeszkód wersja Gimnazjum  
         wersja flash
         wersja html

Rowerwy tor przeszkód wersja Szkoła Podstawowa  
         wersja flash
         wersja html

Rozdanie nagród  
         wersja flash
         wersja html

  
Ostatnia modyfikacja:   13-05-2012 , 23:33
Liczba odwiedzin:  3879
Ostatnia wizyta:  10:15:35
1 października 2023