Zespół Szkół w Rzeczniowie
im. ks. prof. Józefa Pastuszki

Publiczne Gimnazjum


"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga


PRZYJAŹNIEJ DLA ŚRODOWISKA


      Debata „PRZYJAŹNIEJ DLA ŚRODOWISKA” podsumowująca projekt „Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej dorzecze pradoliny górnej Wisły”, odbyła się w  PG  w  Rzeczniowie w dniu 07. 12. 2009 r. Oprócz uczniów, którzy uczestniczyli w  szkoleniu, wzięli w  niej udział zaproszeni goście, wśród nich: Dyrekcja ZS  w  Rzeczniowie i  nauczyciele, wójt gminy Pan  Karol Burek, przewodniczący Rady Gminy Pan  Leszek Feryniec, radni Gminy Rzeczniów, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w  Warszawie Pan  Roman Borek, przedstawiciele Rady Rodziców Pani  Jolanta Niewczas i Pani Elżbieta Bajon, Biblioteki Powiatowo- Gminnej w  Rzeczniowie Pani  Krystyna Wójtowicz, prezes firmy REMONDIS Hubert  Januszewski.

      Tematem obrad był stan środowiska naturalnego gminy i  prognozy na  przyszłość w  tym zakresie. Młodzież zaprezentowała prace konkursowe wykonane w  ramach projektu. Uczniowie wyróżnionych prac otrzymali nagrody książkowe, a  wszyscy uczestnicy szkolenia zaświadczenia o  jego ukończeniu i  pamiątkowe koszulki promujące proekologiczne zachowania.

      Spotkanie urozmaicił występ młodszych kolegów ze szkoły podstawowej w humorystycznym przedstawieniu ekologicznym, przygotowanym pod kierunkiem Pani  Urszuli  Koryckiej.

      Lista uczniów, którzy wzięli udział w  szkoleniu w  PG  w  Rzeczniowie:

 1. Nachyła Sylwia
 2. Paluch Dominika
 3. Paprocka Karolina
 4. Pisarek Kinga
 5. Sar Dominika
 6. Wolska Katarzyna
 7. Pastuszka Magdalena
 8. Ślęzak Luiza
 9. Wróbel Weronika
 10. Zaborski Łukasz
 11. Zardzewiała Klaudia
 12. Żurek Kinga
 13. Bajon Patrycja
 14. Czyżewska Anna
 15. Lachowicz Ewelina
 16. Nicpoń Martyna
 17. Szpunar Kinga
 18. Wicik Bartłomiej
 19. Wodzyński Maciej
 20. Zając Angelika
 21. Fijas Bartłomiej
 22. Fijas Michał
 23. Skrzypczyk Sebastian
 24. Skrzypczyk Sylwia
 25. Wiączek Bartosz

      Zdjęcia z debaty >>> więcej

      Strona Projektu „Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej Dorzecze Pradoliny Górnej Wisły” >>> więcej

do góry
     
Ostatnia modyfikacja:   21-12-2009 , 0:16
Liczba odwiedzin:  4242
Ostatnia wizyta:  23:07:08
3 grudnia 2023