Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki
Publiczne Gimnazjum

      Badanie za pomocą urządzenia „Echo Serca”, wykorzystującego zja­wis­ko odbicia ultra­dźwięków-ultrasonograf, pozwala ocenić stan wszyst­kich części serca, jego komór, przed­sion­ków, zasta­wek, aorty i  tętnic, a  także wykryć jego wady i  zmiany pozapalne oraz pozawałowe (blizny, tętniaki, skrzepy). To  badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np.  krewi) w  worku osierdziowym (worku otaczającym serce). Jest ono nieinwazyjne, obojętne dla organizmu i  bezbolesne.

      Echo serca trwa od  30  min. do  90  min. Lekarz przykłada głowicę ultrasonografu do  klatki piersiowej i  na mo­ni­to­rze bada zmiany w bu­do­wie serca oraz ewen­tu­alne nie­pra­wi­dło­wo­ści w  jego pracy.

     
Ostatnia modyfikacja:   9-04-2013 , 19:49
Liczba odwiedzin:  4288
Ostatnia wizyta:  20:49:44
3 grudnia 2023